Jen intervjuo de la farita sinjoro al Ludoviko Georgo Ludoviko Santos Morales julio 2017

INTERVJUO.
 
La profesoro eminenta Ludoviko Georgo Santos Morales, konata en Kolombio KAJ tre eksterlande, duoble datrevenas tiuj dediĉinta Sian span Aŭto longan Vivon al la instruado de lingvoj (English, franko, Hispania KAJ Esperanton). La venontan unuan de Novembro, 2017, li sepdektrijariĝos aĝo KAJ sesdekjariĝos samtempe Kiel diskoniganto de Lingvo Internacia Esperanto Kolombio, TiAl, la komisiita Komitato okazigi Ci-Ĥaran kongreson, intervjuis Lin EC Lea Lingvolernejo, la dektrian de julio, 2017, en la kvartalo la Castellana, Bogoto. JEN Teksto de intervjuo ke Tiu:
 
Ĵurnalisto: Mi Kio tiujn Esperanton?
LJSM: Esperanto estas la perfekta PLEJ belsona KAJ suda la Planedo lingvo Tero, kreita with GIN utiligi fervoro, Kiel Internacian komunikilon.
– Kiu estIS la kreinto?
La geniulo pola Lazaro Ludoviko Zamenhof.
 
- Kiom da takto ke Tiu sinjoro bezonis de konstrui GIN?
Li komencis provi krei la breto lingvon 15-Cistus KAJ Sian publikigis unuan libron 1887, Cistus breto 28, faru proksimume 13 jarojn li dediĉis al konstruado gia.
 
- profesoro Ludoviko Georgo, Kiel estIS with Kontakto Unua per la novan vorton "Esperanto"?
Antau ol fakte Audi la Vorton ESPERANTO unuafoje, ŝajnas al mi, Ke mia marmeladon iel scietis, Ke tia lingvo ekzistas te kvazaŭ mia havis memoron de antaŭa vivas io AU tia, Kaj persistas GIN serĉadis en almenaŭ tri lernejaj bibliotekoj en Vilago Kie mia pasigis mian infanecon. En menso mia, mia Nur GIN nomis "lingvo ke Tiu" kompreneble mia neniam pri Parolis tio simile ĈI Ec al Miaj PLEJ vice bonaj samlernejanoj, aŭto Aŭ Povus Pensi, Ke mia freneziĝis, Sed amiko mia Kiu osto SCIIS, KE mia lingvojn Amegas, Montris al miaj IUN revuon posttagmezon KAJ diris: "Jen artikolo, Kiu interesos sendube vin" je Tuj la momento, mia legis KIAM la Vorton Esperanto, mia neklarigeble ekkriis "jen la Lingvo, kiun mia longe Antau serĉadis !!!". Mia mem, religia Ĝis neniam Povis klarigi Kiel mia kapablis "fakte rekoni jono Ĝis ITSH mia tute nekonatan" 
 
- Kial ĜI telerojn por vidi?
Mia tute ne scias, miaj Diru, miaj naskiĝis per ami Ke Esperanton.
 
- Kio pri ne al vi ĜI telerojn?
Absoluta neniu aspekto de malplaĉas al miaj Esperanto.
 
- Kun kiuj gravaj personoj vi konatiĝis pere de Esperanto?
La Unua Esperantisto with Kiu mia komunikiĝis en 1957 estIS S-ro Tibor Sekelj, post, CEFE Dum landaj KAJ Universalaj Esperanto-Kongresoj mia havis okazon manpremi KAJ interparoli with multaj gravaj samideanoj: S-Ruĝa William Auld, John Wells, Gian Carlo Fighiera, Johano Regulus-Pérez, Humphrey Tonkin, Renato Corsetti, D-ino Marjorie Boulton, Spomenka Štimec, Osmo Buller, Roy McCoy, Veronika Kompatinda KAJ multajn aliajn. La PLEJ kolombiano mia famo with Kiu estIS iam Parolis en Esperanto P-ro Otto de Greiff (PR).
 
- Kial lerni Esperanton KAJ ne la indonezian, Kiu tiuj plipli facila?
Ĉiuj ekzistintaj KAJ ekzistantaj naciaj lingvoj formiĝis KAJ evoluis, duonblinde, senorde, Kaj senarte iele-trapele KAJ kiel avantaĝo Thio Aŭ tiuj plenaj de neregulaĵoj, Faras kiuj Ilin tiels malfacile lerneblaj. Esperanto vira naskiĝis en menso de geniulo, Kiu sukcesis Kunigi en Unu sola idiomo ĉiujn trajtojn de perfekteco Lingva prezentitajn de PLEJ disvolviĝintaj lingvoj de Europus. Esperanto tiujn cia ekster Dubo la PLEJ bona lingvo kandidato fariĝi la intenacia. Mia ne konas la Indonezian, fari mian tute ne Povus opinii pri GI.
- Ĉu vi ricevis specialan Ian "revelacio" de dediĉi Vian Vivon al utopio tia?
Eble jes, Sed jono tian mi ne Povus aserti plenan with certeco. Mi amas la utopiecan aspekton de Esperanto, aŭto Historie parolante, multaj la utopioj la nomitaj iam with Belaj la takton fariĝis realaĵoj.
 
– Mone KAJ Tempe, Kiom kostas lerni Esperanton?
Multaj nek, lernis Esperanton preskaŭ senpage. Esperantaj lernolibroj kutime tiuj tre malmultekostaj. Suda defii tiujn troveblaj multnombraj kursoj de Esperanto-kun klarigoj en la angla Hispania KAJ kiuj tiujn tute senpagaj.
 
- Per ordinara persono, Kiom da takto Oni bezonas per Atingi Bazán nivelon?
Mia mem lernis la Esperantan gramatikon en Unu-du semajnoj, Kaj mia Scio LAU, multaj Faris samideanoj la Samon.
 
- Per kia fervoro lerni Esperanton?
Esperanto more multe ol u ajn lingvo aliaj, la perfekta ĉi tiuj interkomunikilo de havigi al ĉu la mondo tra geamikojn Cie. Mia mem, Ekzemple, multe more pri Rolo lernis la EK Cerbo lingvoparolado dank'al al lingvoj Aliaj ol Esperanto.
-Kiom da simio Oni enspezas sciante ĈI lingvon?
Laŭ mia scio, neniom! Tamen, mia ne eliminus la eblon, Kaj Ke u Povus iam iel profesiiĝi ​​po Esperanto.
 
- Ekzistas du vortaroj: Hispan-Esperanto Vortaro KAJ La Plena Ilustrita. La du Pli ol kostas duon-miliono donas pesoj ($). Oni Devas Esti freneza de aĉeti KAJ tute Studi tiujn du vortarojn de lerni lingvon, kiun preskaŭ neniu parolas, vice malpli ol 0,1% en la loĝantaro Monda! Kion vi opinias?
Taksante la tiamaniere Mondon, Oni neniam sukcesus Fari jono Vere grandiozan. AMBAU tiuj vortaroj milionoble Pli ol Aŭ kostas Se valoras. Krome, la Pivo tiuj tute senpage trovebla KAJ monaĥino suda utiligebla defio. Nur-Sufic gugli la Vorton "dictionary" Kaj KAJ VI trovos tiun multajn aliajn vortarojn bonajn.
 
- tiuj mirindaĵo estas Esperanto, kial ĜI ne tiuj konvinkanta al la mondo?
Bedaŭrinde multaj Homoj en preterpasas mondo ĉiuspecajn mirindaĵojn ĉiutage KAJ tiuj blindaj tute al ILI. Esperanto KAJ tre sukcesadis sukcesadas Cefe en Europus Aŭ KAJ Azio Aŭto Havas ja fortajn avantaĝo lingvoproblemojn la TIEA Abundo de lingvoj Lokaj. Masklo en Ameriko, KIE Nur 4 grandaj lingvoj tiuj vaste parolataj, lingvoproblemoj tiuj percepteblaj apenaŭ, sekve, tre malmultaj Homoj en nia mondoparto Ec pri pensas la bezono de interlingvo.
 
- Ekzistas kelkaj lingvoj postulemaj je prononco Sia, Ekzemple, la English, la hungara, la Cina Tonalá Ec. Ĉu la pronoco de tiuj strikta Esperanton? AU povas misparolata komprenata Esti?
Ke kiel ĜI stu more lernebla facile, D-ro Zamenhof Faris Esperanton kvin-vokala saman Kiel KAJ la Itala Hispania. Mia pensas, Ke bona lernado de Esperanto, Oni bezonas vice malpli ol dekono la takton postulata per lerni la relativa PLEJ facilan lingvon naskiĝis, nek hispanlingvanoj Povus Kiu per Esti AU la Itala AU la Portugala. Kompreneble, la vidpunkto fonetika, mia ne hezitus aserti, Ke Itala tiujn Pli ol aŭ facila de la Portugala.
 
- Ĉu aserti Povus vi, Ke Esperanto parolata en samas Europus por ke Tiu parolata Fontibón?
Nuntempe danke al la ekzistado la defio KAJ amaskomunikiloj Aliaj, povas Esperanton tre homogene disvastiĝi, Kaj more kiel Kiel samkiale more homogeniĝas lingvoj tiaj, kia Hispania, Kiu tiuj parolata en tiom da landoj.
 
- En ekzistas Esperanto-literoj malglate prononceblaj, Ekzemple Ĥ KAJ vortoj ankaŭ teruraj de prononci, Ekzemple, gvati. Kiu tiuj la kialo?
Lingvaj malglataĵoj CIAM tiuj glatigeblaj KAJ forigeblaj pere de ekzerciĝo inteligenta, pacienco KAJ persistemo. Tio simile lingvo ajn valida por CiU en la mondo.
 
- Kiom da Esperanto-parolantoj ekzistas en Kolombio?
Io tia ĉi tiuj CIAM tre malfacile kalkulebla. CEFE disvendadis mia mem marmeladon en Kolombio, Pli ol dek mil Esperantajn lernolibrojn 40 jaroj Dum. Kiom la aĉetintoj fakte la Esperanton ellernis po Aŭ? Tion mi ne Povus ekscii, ESTU intuicie kalkulante, ŝajnas al mi, mia marmeladon Ke vidis Pli ol du-mil malsamajn vizaĝojn renkontiĝoj KAJ Dum niaj Kongresoj laŭlonge mia 60-jara esperantumado. Multaj la ceteraj aĉetintoj la yom Eble lernis KAJ Esti tre kredeble povas fervoraj diskonigantoj de afero nia, aŭto Aŭ ja informiĝis Pri kio osto temoj.
 
- Kiel facile tiuj trovi almenaŭ Unu Esperanton parolanton surstrate?
Mia ne Sercus Esperantistojn surstrate surrete soifo. Tamen, mia Diru Ke mia marmeladon havis la maloftegan sperton renkonti parolantojn Nia lingvo bela Ce ĉiuj stratanguloj en Varsovio, Pollando, Dum la Kongresego centjariĝa en 1987. TIO estIS VERDIRE estonteca Bildo.
 
- profesoro Ludoviko Georgo, bv. rakonti al la publiko pri tion Prezidento Karolo Kaj Resptrepo KAJ Lea rilato with Esperanto en 1911?
Ŝajnas, Ke unuaj kolombianoj kiuj eklernis Esperanton, Kaj tion Faris Parizo GIN alportis al ni. D-ro Abel de Jesus Riko (nia Unua pioniro) KAJ estIS Prezidento Carlos Eugenio Restrepo du ILI.
D-ro Carlos E. Restrepo revenis al Kolombio la Francio de Esti Elektita Prezidento de Respubliko en 1910. Li tiuj Vere "unika okazo" en Historio de Esperanto: Dum aŭ Esperantistoj GENERALE kongresas KAJ propagandoj Esperanton fervoro, interalie with espero, Ke Ke niaj REGANTOJ informiĝu ĈI Mirinda lingvo ekzistas KAJ ke Tiu jono Faru de GIN antaŭenigi, Prezidento Restrepo mem organizis la unuan Kongreson de Esperanto en Kolombio en 1911 fare de la kolombiaj REGATOJ informiĝu ke, Ke ĜI ekzistas KAJ GIN eklernu. Tia io Ĉu marmeladon hazarde okazis ankaŭ aliloke?
 
- Ĉu vere, Ke roma "Maria" de Jorge Isaacs, esperantigita marmeladon estIS en 1924?
Jes, fakte en 1924, mi rimarkis en pluraj ĵurnaloj aperis pri tio simile, Ke S-ro José Alfonso Gutiérrez gajnis Premion en Sovjetunio por esperantigo de "Maria" de Jorge Isaacs. Estu bedaŭrinde la ununura ekzemplero ekzistinta de tradukaĵo ke Tiu iel malaperis Dum Unu la niaj multaj translokiĝoj, Sed Laŭ mia memory, ke Tiu traduko estIS iomete laŭlitera tro, Kaj mi ne Dubas, Ke Esperantigo freŝdata de sama ke Tiu Verko, veturoprezo de S-Roj Ruben Torres, Andrew Turrisi KAJ Detlef Karthaus tiuj more bona centoble. Mia opinias, Themis Ke more pri Konsol-premion por bon-intence preparita kontribuaĵo alveninta la Sud-Ameriko forumoj. La Version dulingva de traduko lastatempa troveblas monaĥino CE https://eo.wikisource.org/wiki / Maria
 
- Kiuj Aliaj verkoj kolombiaj Havas tradukon marmeladon en Esperanto?
nia Jaroj Cendo da soleco Tradukita al marmeladon estIS kara lingvo nia. LAU memory mia, D-ro Jesuo Antonio Vélez Rojas esperantigis la fablojn de Rafaelo Pombo monpunas de jaroj sesdekaj de pasinta jarcento. Almenaŭ mia konservas ankoraŭ tiun de "La Kompatinda Maljunulineto" Lea Filino kiun Donis mia mem.
 
- Ĉu la esperantistaro Kolombia kongresas?
Felice jes! Ekde 1911, KIAM Prezidento Restrepo Patronis la unuan Kongreson en Prezidentejo mem, gis kvindekaj jaroj, la esperantistaro Kolombia okazigis grandan nombron da sporadaj Esperantaj kunvenoj, kongresetoj KAJ renkontiĝoj, nur soifo en Septembro 1970, Dum la inaŭgurita de Klubo de Esperanto Medeĝino , CE Pontifika Universitato, mia mem, Dum prelego, Lancis la okazigi Ideon oficialajn ĉiujarajn Kolombiajn kongresojn, Kaj la Unua la tiuj, Finfine kristaliĝis en Decembro 1976 Medeĝino. Okazis, Kongreso Ke ke Tiu estIS Tiel impona, luksa KAJ knedu ĉeestata, Ke neniu EMIS sen devigi Aljan okazigi kongreson, Kiu Povus Ec dekone Konkuri with ke Tiu superba Kongresego CE Pontifika Universitato. Ĉu, pasis dudek jaroj Ĝis KIAM amiko mia Santiago Álvarez KAJ mia Fari decidis Novan Provon KAJ organizis en Novembro 1996 Tiel-nomitan Duan Kolombian Kongreson de Esperanto CE Lingvo-Instruejo Winston-Salem en Bogoto, de daŭrigi tion, Kio marmeladon komenciĝis en 1976 KAJ monaĥino Felice GIS la serioza ne plu interrompiĝis. Venontnovembre aŭ espereble ĉeestos Nian 23an Kolombian Kongreson en urbo bela Profunda, Kaj restas al aŭ Nur esperi, Ke serioza Dauros GIS fajnan mem takto.
 
- Meze de pesimismo, Cu ne tiuj aliaj aĵoj Esperanton utopio?
Pesimismo tute ne rilatas al Esperanto. Jom yom afiŝi la senĉese Homaro pliinteligentiĝas, Kaj nepre alvenos iam la momento, KIAM la komprenos mondo, aŭ Esperantistoj ja Ke pravegas tute, Kaj esperanta tiuj lernata de ĉiuj lernejanoj tra la mondo, kiel TiAl mia neforigebla, Kaj daŭrigas insisti, Ke Ke pruvi aŭ senlace provu aŭ pravas tuteKun la takto, la knomo de tiuj Esperantio Planedo nia.

1 pensis pri "Jen la intervjuo farita de la Sinjoro Luis al Luis Jorge Santos Morales Julio 2017"

  1. Gonzalo Bermúdez

    Bonega intervjuo! Inteligentaj, amuzigaj, Kaj KAJ tute klaraj demandoj respondoj. Dank 'al Donis aŭ Havas en Kolombio Tiel elstara E-isto KAJ movadano en persono Nia Samideano kara Ludoviko Georgo. Li malkovris per aŭ aferojn, kiuj neniam alimaniere aŭ estus konintaj. Koran dankon al la du, la intervjuito KAJ la intervjuiinto.